"Хараат бус сэтгүүл зүй" үндэсний форумд 1000 гаруй сэтгүүлч оролцож байна