Эрдэмтэд Атлантын далайн доор асах их цэнгэг усны нөөц илрүүлжээ

Эрдэмтэд Атлантын далайн доор асах их цэнгэг усны нөөц илрүүлжээ

Атлантын далайн дор эрдэмтдийн илрүүлсэн уст давхаргын нөөц нь Олимпын стандартын нэг тэрбум усан санг дүүргэхэд хангалттай гэнэ.
Дор хаяж 2800 куб. км цэнгэг усны нөөц бүхий эл давхарга манай гарагийн далайн доорх хамгийн том уст давхарга юм.

Энэхүү нээлтийг Коломбиа их сургууль, Вуудс Хол далай судлалын хүрээлэнгийн судлаачид АНУ-ын зүүн хойд эрэг дагуу тэнгисийн ёроолд судалгаа хийх явцдаа хийжээ.

1970-аад оноос хойш газрын тосны компаниуд энэ бүсэд газрын тосны хайгуулын өрөмдлөг хийх үед цэвэр ус гарч ирдэг байсан ч хэдий хэмжээний нөөц байгааг мэдээгүй гэнэ. Мөстлөгийн үеийн дараагаар бий болсон энэхүү уст давхаргын усны нөөц өсөн нэмэгдэж буй дэлхийн хүн амын усны хангамжийг шийдвэрлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой.

Далайн ёроолоос 183 орчим метрийн гүнд илрүүлсэн уст давхарга эргийн бүсээс 120 км зайд урсаж буйг судалгаагаар тогтоожээ. Цэнгэг ус энэ бүсэд хэрхэн бий болсон талаар, эрдэмтэд мөстлөгийн үеэр хайлсан мөс чулуулаг хөрсийг нэвтэлж чадалгүй үлдсэн байх магадлалтай гэж таамаглаж байна.

Уст давхаргын ус далайн устай холилдсоны улмаас бага зэрэг давсархаг болсон тул усыг цэвэршүүлсний дараа хэрэглэх гэнэ.