НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВӨӨС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас: НЭМҮТ-ийн ТЗШУА-ны дарга Р.Даваадорж, 99185473, ЭМЯ-ны хэвлэл мэдээллийн ажилтан Т.Амаржаргал 99179899. .