Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд үзүүлэх сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд үзүүлэх сургалт зохион байгуулав

Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад дотоод хяналтын соёлыг тѳлѳвшүүлэх, хуулийг сайн дураар сахин биелүүлэхэд туслах зорилгоор "Түшиц байгууллага" сэдэвт үзүүлэх сургалтыг "Ар-Тооромт" дотор-хүүхдийн тусламж үйлчилгээний хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр зохион байгууллаа. Үзүүлэх сургалтанд найман эрүүл мэндийн байгууллага хамрагдаж сайн туршлагаа хуваалцав.