Монголын Залуучуудын Холбооны дэргэдэх Улаанбаатар хот дахь Увс аймгийн Залуучуудын Холбоо "Сертификат" -тай сургалт зохион байгуулжээ

A- A A+
Монголын Залуучуудын Холбооны дэргэдэх Улаанбаатар хот дахь Увс аймгийн Залуучуудын Холбоо

Монголын Залуучуудын Холбооны дэргэдэх Улаанбаатар хот дахь Увс аймгийн залуучуудын холбоо болон Манлайллын Боловсролын Үндэсний Төв хамтран илтгэх урлаг, мэтгэлцээний "Сертификат" олгох сургалтыг 2019 оны 11 сарын 05 -ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.