Төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурал боллоо

Төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурал боллоо