ЭЕРЭГ МЭДЭЭ: ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨҮГ 3 САРЫН 2 ХҮРТЭЛ О-5 НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛТНУУДДАА ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОНО

A- A A+
ЭЕРЭГ МЭДЭЭ: ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ТӨҮГ 3 САРЫН 2 ХҮРТЭЛ О-5 НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ АЖИЛТНУУДДАА ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОНО

Эрдэнэт үйлдвэр 6500 гаруй ажиллагсадтай.Тус үйлдвэрийн газрын Эмэгтэйчүүдийн холбооноос гаргасан санал дэмжигдэж, Ерөнхий захирал Хоохорын Бадамсүрэн 2020.02.19-ний Б/283 дугаар тушаалаараа 0-5 хүртэлх насны хүүхэдтэй ажилтнуудад 2020.03.02-ны өдрийг хүртэл цалинтай чөлөө олгох тушаал гаргажээ. Эдгээр ажилтнуудын цалин хөлс буюу ГГҮ, АҮД зэрэг бусад бүх урамшуулал, нэмэгдэл хөлс хадгалагдана гэж тусгажээ. Зарим эмэгтэй уурхайчид өнөөдрөөс хүүхдээ харахаар цалинтай чөлөө авч эхэлсэн байна.