МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АСУУМЖИД ХАРИУЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

A- A A+
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АСУУМЖИД ХАРИУЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

​Монгол Улсын Үндэсний мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг 2020 онд шинэчлэн боловсруулж байна. Энэхүү үнэлгээ нь Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх цаашдын үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход чухал баримт бичиг тул үнэн бодит мэдээлэлд тулгуурлах шаардлагатай болно.

Иймд ашгийн бус байгууллагын мөнгө угаах гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай байгаа мэдээллийг агуулсан асуулгыг холбогдох байгууллагууд бөглөж, бидний ажилд туслалцаа үзүүлнэ үү.

 

Асуулгыг энд дарж бөглөнө үү.