Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь

A- A A+
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь

Их, дээд сургуульд элсэгчдээс Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг авдаг. 

 

Энэ жил цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан, анхны товлолт хугацаа өөрчлөгдөж, долдугаар сарын 2-5-нд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгаа юм. 

Улсын хэмжээнд 85 төв дээр шалгалтыг зохион байгуулах бөгөөд зохион байгуулалтад давхардсан тоогоор 10 мянга гаруй хүн ажиллах аж. 

Шалгуулагчид заавал бүрдүүлэх материал:

Суудлын хуваарь,

иргэний үнэмлэх

Бүртгэлийн хуудас

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ зэргийг авчирна. 

Эдгээр өдөрт ямар хичээлээр шалгалт авахыг Боловсролын үнэлгээний төвийн хэлтсийн дарга Л.Ганбат танилцууллаа.

Долдугаар сарын 2-нд

Монгол Улсын түүх

Англи хэл

Долдугаар сарын 3-нд

Хими,

Газар зүй

Нийгэм

Долдугаар сарын 4-нд

Биологи,

Математик 

Долдугаар сарын 5-нд

Физик,

Орос хэл, 

Монгол хэл