“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

A- A A+
“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

"Алсын хараа-2050" монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд зохион байгуулж буй сургалтанд “УБДС” ТӨХК-н ажилтан албан хаагч нар удирдлагын академи дээр танхимаар амжилттай оролцлоо.