ЗГ: Хөгжлийн банкны зарим асуудлыг улсын нууцаас гаргалаа

A- A A+
ЗГ: Хөгжлийн банкны зарим асуудлыг улсын нууцаас гаргалаа

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна.