#Шууд Залуучууд сонгуульдаа идэвхтэй оролцсоноор тэдэнд чиглэсэн бодлого илүү хэрэгжинэ

A- A A+
#Шууд Залуучууд сонгуульдаа идэвхтэй оролцсоноор тэдэнд чиглэсэн бодлого илүү хэрэгжинэ

#Шууд Залуучууд сонгуульдаа идэвхтэй оролцсоноор тэдэнд чиглэсэн бодлого илүү хэрэгжинэ