2022-2023 ОНЫ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

A- A A+
2022-2023 ОНЫ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭГ ЦАХИМААР ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

“УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК 2022-2023 ОНЫ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭГ 08 САРЫН 22-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН WWW.MY.DULAAN.MN ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Нэг. Хуучин хэрэглэгчдээс бүрдүүлсэн материалуудыг шалгах.

 1. Иргэн (өмчлөгч, эзэмшигч, захирал)-ий иргэний үнэмлэхний хуулбар. (өмчлөгчийн итгэмжлэл)
 2. Газрын гэрчилгээний хуулбар. (кадастрын зураг)
 3. Байгууллага /компани/-ын гэрчилгээний хуулбар
 4. ХАДЭХ-ний төлбөрийг бүрэн төлсөн байх.

Хоёр. Хуучин хэрэглэгчдээс шаардан авах нэмэлт материалууд:

 1. Халаалт, хэрэгцээний халуун ус, салхивчийн дулааны хэрэглээг нээх, хаах хугацааг тодорхой заасан албан бичиг.
 2. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа.

Гурав. Шинэ хэрэглэгчдээс бүрдүүлэх материалууд:

 1. Холболтын зөвшөөрөл. (холбогдох материалууд хавсаргах)
 2. Дулааны шугам хоолойн эзэмшлийн заагийн зураг
 3. Халаалт, хэрэгцээний халуун ус, салхивчийн дулааны хэрэглээг нээх, хаах хугацааг тодорхой заасан албан бичиг.
 4. Иргэн (өмчлөгч, эзэмшигч, захирал)-ий иргэний үнэмлэхний хуулбар. (бага, хороо, засаг даргын тодорхойлолт, өмчлөгчийн итгэмжлэл)
 5. Газрын гэрчилгээний хуулбар. (кадастрын зураг)
 6. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар,түүний  лавлагаа.
 7. Байгууллага /компани/-ын гэрчилгээний хуулбар
 8. Дулааны зангилаа, гадна шугам, дотор системийн угсарсан акт
 9. Барилгын фото зураг
 10. Дүүргэлт, залгалтын үеийн эргэлтийн горим тогтооход зарцуулсан дулааны энергийн төлбөр төлсөн байх.

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ