Үхсэн малын мах хотруу оруулж ирсэнийг НМХГ-аас саатууллаа

Үхсэн малын мах хотруу оруулж ирсэнийг НМХГ-аас саатууллаа