Төв цэвэрлэх байгууламжид гарсан ослын талаар ажлын хэсэг мэдээлэл хийлээ

Төв цэвэрлэх байгууламжид гарсан ослын талаар ажлын хэсэг мэдээлэл хийлээ