Сэтгүүлч М.Батдорж сангаас зохион байгуулсан уралдааны шагнал гардуулах үйл ажиллагааг шууд дамжуулж байна

Сэтгүүлч М.Батдорж сангаас зохион байгуулсан уралдааны шагнал гардуулах үйл ажиллагааг шууд дамжуулж байна