Хилээр амьд мал гаргах шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийлээ

A- A A+
Хилээр амьд мал гаргах шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийлээ