Хилээр амьд мал гаргах шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийлээ

Хилээр амьд мал гаргах шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийлээ