Дагах 100 айлын авто замыг шинэчлэн засварлахтай холбоотойгоор 07.01-ээс тус замыг хаах талаар мэдээлэл хийж байна

Дагах 100 айлын авто замыг шинэчлэн засварлахтай холбоотойгоор 07.01-ээс тус замыг хаах талаар мэдээлэл хийж байна