LIVE: Хөшигийн хөндийн хурдны замын нээлт

LIVE: Хөшигийн хөндийн хурдны замын нээлт