LIVE: Хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал нээлт

LIVE: Хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал нээлт