LIVE: “Оюу толгой” компани 2019 оны II улирлын гүйцэтгэлийн тайлангаа танилцуулж байна

LIVE: “Оюу толгой” компани 2019 оны II улирлын гүйцэтгэлийн тайлангаа танилцуулж байна