LIVE: Улаанбаатар хотод зөвшөөрөлгүй барьж буй барилгуудын талаар мэдээлэл хийж байна

LIVE: Улаанбаатар хотод зөвшөөрөлгүй барьж буй барилгуудын талаар мэдээлэл хийж байна