LIVE: Үндэсний бөхийн салбар хорооноос мэдээлэл хийж байна

LIVE: Үндэсний бөхийн салбар хорооноос мэдээлэл хийж байна