LIVE: Замын хөдөлгөөний бүсчлэлийн зохицуулалтын талаар мэдээлэл хийж байна

LIVE: Замын хөдөлгөөний бүсчлэлийн зохицуулалтын талаар мэдээлэл хийж байна