Сүрьеэ өвчний шинж тэмдэг хэрхэн илэрдэг вэ

A- A A+
Сүрьеэ өвчний шинж тэмдэг хэрхэн илэрдэг вэ