Live: Улсын онцгой комиссын өргөтгөсөн хурал болж байна

Live: Улсын онцгой комиссын өргөтгөсөн хурал болж байна