LIVE: Дундад Монгол хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 70 жилийн ой: "Манай улаан мөчир" гэрэл зургийн үзэсгэлэн

LIVE: Дундад Монгол хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 70 жилийн ой: