LIVE: Нийслэлийн прокуророос цаг үеийн асуудлаар тодруулага өгч байна

LIVE: Нийслэлийн прокуророос цаг үеийн асуудлаар тодруулага өгч байна