LIVE: АТГ-аас мэдээлэл хийж байна

LIVE: АТГ-аас мэдээлэл хийж байна