LIVE: УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаан

LIVE: УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаан