LIVE: Замын цагдаагийн уулзварын гүүрэн гарцны нээлт

LIVE: Замын цагдаагийн уулзварын гүүрэн гарцны нээлт