LIVE: ХЗДХ-ын яамны нээлттэй өдөрлөг болж байна

LIVE: ХЗДХ-ын яамны нээлттэй өдөрлөг болж байна