LIVE: ЦЕГ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан,ГХУСАЗЗ, ХХМТГ, “Faro foundation Mongolia” төрийн бус байгууллага хамтран “ЗӨВИЙГ ТҮГЭЭЕ” аяны талаар мэдээлэл хийж байна

LIVE: ЦЕГ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан,ГХУСАЗЗ, ХХМТГ, “Faro foundation Mongolia” төрийн бус байгууллага хамтран “ЗӨВИЙГ ТҮГЭЭЕ” аяны талаар мэдээлэл хийж байна