LIVE: АШУҮИС-ийн цолмонгийн хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хийж байна

LIVE: АШУҮИС-ийн цолмонгийн хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хийж байна