LIVE: Сайжруулсан түлшний лабораторийн шинжилгээний нэгдсэн хариуг танилцуулж байна

LIVE: Сайжруулсан түлшний лабораторийн шинжилгээний нэгдсэн хариуг танилцуулж байна