LIVE: Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаан

LIVE: Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаан