LIVE: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ БАЙНА

A- A A+
LIVE: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ БАЙНА

- Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудад орсон 2020 оны нэгдүгээр сарын 1-ээс дагаж мөрдөх өөрчлөлтүүд