Шууд: Гэр хорооллын өрхүүдийн нүхэн жорлон, эзэмшлийн 0,7 га талбайг ариутгана

A- A A+
Шууд: Гэр хорооллын өрхүүдийн нүхэн жорлон, эзэмшлийн 0,7 га талбайг ариутгана