ЭМЯ: Хөл хорио, хөдөлгөөний хязгаарлалт

A- A A+
ЭМЯ: Хөл хорио, хөдөлгөөний хязгаарлалт