Ковид-19!!! НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙН ТУРШЛАГУУД.

A- A A+
Ковид-19!!! НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙН ТУРШЛАГУУД.

Ковид-19!!! НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙН ТУРШЛАГУУД.
Д.Нарантуяа, АУ-ны доктор
ЭМЯ-ны ШУ технологийн зөвлөлийн гишүүн