КОВИД-19 БА ХҮҮХЭД, ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

A- A A+
КОВИД-19 БА ХҮҮХЭД, ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

Ковид-19!!! КОВИД-19 БА ХҮҮХЭД, ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД.
Д.Отгонжаргал, АУ-ны доктор, хүүхдийн эмч, НЭМҮТ-ийн ЭША