Ковид-19!!! Ахмад настан, архаг хууч өвчтэй хүмүүс юу анхаарах вэ? Р.Энхбат, Докторант, НЭМҮТ-ийн ЭША

A- A A+
Ковид-19!!! Ахмад настан, архаг хууч өвчтэй хүмүүс юу анхаарах вэ? Р.Энхбат, Докторант, НЭМҮТ-ийн ЭША

Ковид-19!!! Ахмад настан, архаг хууч өвчтэй хүмүүс юу анхаарах вэ?
Р.Энхбат, Докторант, НЭМҮТ-ийн ЭША