1970-1980 онд баригдсан цэцэрлэг, сургууль, орон сууцны дулааны алдагдлыг бууруулна

A- A A+
1970-1980 онд баригдсан цэцэрлэг, сургууль, орон сууцны дулааны алдагдлыг бууруулна