ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЗОЧИД БУУДЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙНА

A- A A+
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЗОЧИД БУУДЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙНА

Сүхбаатар дүүргийн  3 дугаар хороонд байрлах “Клэйр Лэйкс Бийч” ХХК нь зочид буудaлд хяналт шалгалт хийгдлээ.Шалгалтаар уг буудал нь үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй, эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага хангаагүй газарт үйл ажиллагаа явуулж байсан зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн хүрээнд торгуулийн арга хэмжээ авч, хугацаатай албан даалгавар хүргүүлж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байна.