ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ҮНЭГ АГНАН ТЭЭВЭРЛЭЖ ЯВСАН ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

A- A A+
ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ҮНЭГ АГНАН ТЭЭВЭРЛЭЖ ЯВСАН ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

2019 оны 9 дүгээр сарын 29-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Өлзийтөд байрлах автотээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор  … АРА улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийлээ.Шалгалтаар иргэн И.Л нь зөвшөөрөлгүй үнэг агнан тээвэрлэн явсныг илрүүлэн ЗООНОЗ-д хүлээлгэн өгч, ЗТХ-ийн 7.6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн шийтгэл ногдууллаа.