ИБИЗА” КАРАОКЕ БАРНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

A- A A+
ИБИЗА” КАРАОКЕ БАРНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨРЧИЛД ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛЛАА

Иргэнээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороонд байрлах Ундецим Ундецим ХХК-ийн “Ибиза” караоке барны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.Шалгалтаар  илэрсэн зөрчилд ЗТХ-ийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шийтгэлийн арга хэмжээ авч, улсын байцаагчийн албан даалгаваар хугацаатай үүрэг өгч ажиллалаа.